16/04/2019

Người Bạn Vàng Bà Hom

Số 56 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP.HCM.

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/C%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+B%E1%BA%A1n+V%C3%A0ng/@10.7550043,106.6300283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752fae98889c77:0xcfc6c816429620f3!8m2!3d10.754999!4d106.632217