08/01/2019

Người Bạn Vàng Tân Định

Số 292 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

####

08 9917 9686

####

8:00 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/C%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+B%E1%BA%A1n+V%C3%A0ng/@10.789214,106.6862356,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1zTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgSGFpIELDoCBUcsawbmc!3m4!1s0x31752fa475dac3ab:0x73f0311bd80708f9!8m2!3d10.789214!4d106.690613