08/01/2019

Người Bạn Vàng Tân Hương

Số 206-208 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM.

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/C%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+B%E1%BA%A1n+V%C3%A0ng/@10.793583,106.6284181,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1zTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgVMOibiBIxrDGoW5n!3m4!1s0x31752d5cc721448b:0xa03a67b9a8cb2afc!8m2!3d10.790099!4d106.621654