08/01/2019

Người Bạn Vàng Gò Vấp

Số 362A Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

####

08 9917 9686

####

8:30  - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/362A+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Nghi,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8245973,106.6843743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317528faed5a8165:0xf32bb9c66a150b8a!8m2!3d10.824592!4d106.686563