02/10/2020

Người Bạn Vàng Củ Chi

126A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

####

08 9917 9686

####

9:00 - 20:00

####

https://goo.gl/maps/JZu2cEUCTo5GrYmP7