16/01/2019

Người Bạn Vàng Bến Thành

Số 172-174 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/172+L%C3%AA+Th%C3%A1nh+T%C3%B4n,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+B%E1%BA%BFn+Th%C3%A0nh,+Qu%E1%BA%ADn+1,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7730571,106.6974423,18z/data=!4m5!3m4!1s0x31752f38d3917f47:0xb6efda0413e5e5af!8m2!3d10.7731546!4d106.697335