16/01/2019

Người Bạn Vàng Phú Nhuận

Số 52 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/52+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Tr%E1%BB%97i,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+15,+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7939971,106.6783877,19z/data=!4m5!3m4!1s0x317528d5ba273787:0x28bfdafefe199bb6!8m2!3d10.794088!4d106.678385