31/03/2021

Người Bạn Vàng Rạch Giá

38 Hoàng Hoa Thám, Thanh Vân, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:30

####

https://goo.gl/maps/a1z63K3vFtxmbceF7