02/06/2021

Vốn của doanh nghiệp là gì? Tầm quan trọng của vốn trong kinh doanh

Bất kì doanh nghiệp nào cũng vậy, khi đã bắt tay vào hoạt động kinh doanh thì cũng cần có một nguồn vốn để bắt đầu. Vậy vốn của doanh nghiệp là gì? Nguồn vốn doanh nghiệp từ đâu mà có. Cùng nhau tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây.
 

1. Vốn của doanh nghiệp là gì?


Vốn là toàn bộ các giá trị của cải, vật chất được doanh nghiệp đầu tư để tiến hành hoạt động kinh doanh. Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các giá trị tài sản của doanh nghiệp đưa vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh để nhằm mục đích sinh lời.
 

2. Các đặc điểm cơ bản của vốn doanh nghiệp


Khác với các loại vốn khác, vốn của doanh nghiệp lại có nhiều đặc điểm nhận dạng riêng như:
Vốn đại diện cho lượng giá trị thực của tài sản hữu hình và tài sản vô hình: máy móc thiết bị, bản quyền của doanh nghiệp, thương hiệu của doanh nghiệp,…
Vốn gắn liền với một chủ sử hữu nhất định: Chủ sở hữu sẽ có toàn quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt số vốn đó.
Vốn phải được tích tụ, tập trung cho đến một lượng nhất định mới có thể phát huy tác dụng, tức là với một lượng vốn đủ lớn thì mới có thể dùng để đầu tư kinh doanh để kiếm lợi nhuận.
Vốn còn có giá trị về mặt thời gian: Ảnh hưởng bởi tác động của khả năng sinh lời, rủi ro nên vốn của doanh nghiệp sẽ luôn có giá trị theo thời gian.
Không chỉ vậy, ngoài ra thì trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, vốn luôn vận động và thay đổi hình thái biểu hiện: từ hình thái tiền tệ lúc đầu chuyển hoá thành một số dạng như nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm và các khoản phải thu khác… khi kết thúc lại trở về với hình thái tiền tệ ban đầu. Doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển thì số tiền thu được phải lớn hơn số tiền bỏ ra ban đầu, tức là vốn đã sinh lời.

 

3. Phân loại vốn của doanh nghiệp


- Vốn cố định
Là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra lúc đầu để đầu tư hình thành các tài sản cố định để dùng cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn cố định có các đặc điểm như:
Vốn cố định sẽ được chuyển từng phần và được thu hồi lại từng phần sau mỗi chu kỳ kinh doanh.
Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh thì mới có thể hoàn thành một vòng luân chuyển
Vốn cố định được cho là hoàn thành một vòng luân chuyển khi tái đầu tư được các tài sản cố định, nghĩa là doanh nghiệp thu hồi đủ số tiền khấu hao tài sản cố định.


- Vốn lưu động
Đây là số tiền ứng trước để tạo nên các tài sản lưu động cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo được diễn ra thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động trong quá trình chu chuyển có các đặc điểm như:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lưu động sẽ luôn thay đổi hình thái qua từng giai đoạn.
Sau mỗi chu kỳ kinh doanh, vốn lưu động sẽ dịch chuyển giá trị ngày trong một lần và sẽ được hoàn lại toàn bộ.
Có thể thấy được vốn của doanh nghiệp rất quan trọng cho việc kinh doanh của doanh nghiệp được tồn tại và phát triển. Trên thực tế có khá nhiều cách để huy động vốn doanh nghiệp. Nếu số vốn nhỏ, bạn hoàn toàn có thể cầm cố tài sản có giá trị trước để quay vòng vốn. Bạn có thể liên hệ với Người Bạn Vàng để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất khi có nhu cầu.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn biết rõ hơn vốn của doanh nghiệp là gì và tầm quan trọng của vốn trong kinh doanh.