Văn hóa 3T tại Người Bạn Vàng

"Tin Cậy - Tân Tâm - Thân Thiện"Hơn 3 năm hình thành và phát triển, giá trị 3T "Tin Cậy - Tận Tâm - Thân Thiện" vẫn luôn được Người Bạn Vàng chọn làm nền tảng để phát triển. Giá trị không chỉ có ý nghĩa khi phục vụ khách...

Đọc thêm

Tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH (có đào tạo)

Đáp ứng nhu cầu mở rộng nhiều chi nhánh trong năm 2021, công ty CP Người Bạn Vàng đang tìm kiếm các đồng đội có đặc điểm sau:Bạn vừa tốt nghiệp Trung cấp trở lên chưa có kinh nghiệm, hoặc đã ra trường với khoảng 1 - 3 năm kinh...

Đọc thêm