Người Bạn Vàng Bến Thành

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Bến Thành

#####

Số 172-174 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1959.7487677765898!2d106.69624065802908!3d10.773153998080955!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fda4cad684b%3A0xe4182e5abcad16b3!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610349212326!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Tạm đóng cửa

0899179686