Người Bạn Vàng Bình Dương

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Bình Dương

#####

 Số 3A Hùng Vương, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 9h00; Đóng cửa: 19h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.811110704757!2d106.65439321480255!3d10.977625692185155!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d1cf37d197f3%3A0x5586fc9f73697f5!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610349408814!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686