Người Bạn Vàng Gò Vấp

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Gò Vấp

#####

Số 362A Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.8264220211227!2d106.6843743148012!3d10.824591992288877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529ccd6136f13%3A0xd5bfa798c6a76130!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1611284221546!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686