Người Bạn Vàng Hóc Môn

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Hóc Môn

#####

3/27 Quang Trung, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, túi xách, đồng hồ, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31343.90634793465!2d106.57936093955082!3d10.888493800000013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d50226ef6131%3A0x593b79e544f231e8!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgSMOzYyBNw7Ru!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617188553454!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy

0899179686