BƯỚC 1: CHỌN TÀI SẢN BẠN MUỐN ĐỊNH GIÁ
  • Laptop
  • Điện thoại
  • Tablet
  • Trang sức & Đồng hồ
  • Kim cương
BƯỚC 2: NHẬP THÔNG TIN TÀI SẢN
(ĐỐI VỚI LAPTOP+ĐIỆN THOẠI+TABLE nằm trong danh mục cầm)
(ĐỐI VỚI LAPTOP+ĐIỆN THOẠI+TABLE không nằm trong danh mục cầm)
(ĐỐI VỚI KIM CƯƠNG + TRANG SỨC VÀNG)
KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN & CẦM ĐỒNG HỒ *Hiện chúng tôi chỉ nhận cầm đồng hồ các thương hiệu sau: Rolex, Omega, Hublot, Catier, Audermars Piguet (AP), Patek Philippe
BƯỚC 3: NHẬP THÔNG TIN NHẬN KẾT QUẢ