Điều khoản thi hành

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CẦM ĐỒ TẠI NGƯỜI BẠN VÀNG

Cầm Đồ Người Bạn Vàng muốn cung cấp một số thông tin cần lưu tới Khách Hàng khi thực hiện giao dịch với chúng tôi.

1. QUY TRÌNH CẦM ĐỒ

Quy trình cầm đồ tại Người Bàn Vàng đã được chuẩn hóa. Đảm bảo tiết kiệm thời gian quý báu của quý khách hàng. Xem quy trình cầm đồ tại đây.

2. QUY TRÌNH CHUỘC ĐỒ

  • KH chuộc đồ phải là người thực hiện giao dịch cầm đồ với Người Bạn Vàng. Trong trường hợp bất khả kháng, KH không thể đến chuộc đồ và nhờ người ủy quyền đến chuộc thay thì Người được ủy quyền phải có Văn bản ủy quyền được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
  • KH phải xuất trình Giấy tờ tùy thân và Biên nhận cầm đồ/Phiếu gia hạn và phải đóng đầy đủ tiền gốc và lãi + phí theo quy định của Công ty CP Người Bạn Vàng.
  • Trong trường hợp KH không thể đến cửa hàng thực hiện giao dịch chuộc đồ, KH vẫn có thể chốt lãi và phí thông qua sự hướng dẫn của Nhân viên giao dịch.

3. LÃI VÀ PHÍ CẦM

  • Lãi và phí cầm đồ được quy định theo bảng lãi và phí từng thời điểm.
  • Tiền lãi và phí cấm đồ phải được thanh toán trước khi thực hiện giao dịch chuộc, gia hạn.
  • Trường hợp KH đóng lãi và phí trễ hạn so với thời hạn cầm, ngoài tiền lãi và phí tính theo kỳ, KH phải chịu thêm tiền lãi và phí theo khung lãi suất và phí của số ngày trả chậm.

4. CHÍNH SÁCH THANH LÝ TÀI SẢN

  • Hệ thống chăm sóc KH sẽ tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại KH cung cấp được ghi trên Biên nhận/Phiếu gia hạn cầm cố: Trước ngày đáo hạn 1 ngày, Sau ngày đáo hạn 1 ngày và Sau ngày đáo hạn 1 tuần. Nếu KH không đến làm thủ tục hoặc thông báo cho Người Bạn Vàng, Cầm Đồ Người Bạn Vàng sẽ thực hiện lập danh sách thanh lý TSCC.
  • Phí thanh lý: 0.5% dư nợ đối với hàng PNJ và 1% dư nợ đối với hàng ngoài nhưng tối thiểu là 100.000 VND.

5. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẦM ĐỒ CỦA NGƯỜI BẠN VÀNG

5.1 Cầm Đồ Người Bạn Vàng có các nghĩa vụ sau:

(a) Giải ngân khoản vay cho KH theo đúng quy định;

(b) Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên) thì Cầm Đồ Người Bạn Vàng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên KH theo thỏa thuận của hai bên nhưng không quá 150% Hạn mức cầm;

(c) Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay.

(d) Hoàn trả lại Tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho KH sau khi KH đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

(e) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và pháp luật có liên quan.

5.2. Khách Hàng có các nghĩa vụ sau:

Khi lấy lại TSCC, KH phải thanh toán đầy đủ: tiền

Biên nhận có giá trị như hợp đồng và là căn cứ để KH lấy lại TSCC, KH có trách nhiệm bảo quản.

Khi mất Biên nhận, KH cần đến báo ngay cho Cửa hàng cầm. KH cần mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm lại Biên Nhận.

Để đảm bảo tính nguyên vẹn, an toàn TSCC của KH, các giao dịch có tổng thời gian từ 03 tháng trở lên, BNCC và KH sẽ cùng mở niêm phong và kiểm tra và thực hiện niêm phong lại. Phí tổn thực hiện do BNCC chịu.


Công ty công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: Giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ trao đổi gặp trực tiếp để giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất. Người Bạn Vàng tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Khách hàng cam kết tài sản cầm cố tại Người Bạn Vàng là sở hữu hợp pháp, không có bất kỳ tranh chấp nào khác liên quan đến vấn đề quyền sở hữu tài sản. Khách hàng cam kết là người có quyền quyết định cao nhất đối với Tài sản cầm cố. Tài sản có nguồn gốc rõ ràng, không phải là tài sản gian lận hay do vi phạm pháp luật mà có.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì sẽ nhờ đến Cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp.

* Danh mục từ viết tắt:

TSCC – Tài sản cầm cố

KH – Khách hàng

BNCC – Bên nhận cầm cố

0899179686