THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

THÔNG BÁO

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Ngày hiệu lực: 01/7/2023)

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng (“NBV”) cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NBV trong suốt thời gian qua.

Với phương châm và giá trị cốt lõi “Tin cậy – Tận tâm – Thân thiện”, bên cạnh việc không ngừng sáng tạo để mang lại những sản phẩm tinh tế với giá trị thật nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người, của cuộc sống thì quyền và lợi ích của khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của NBV, đặc biệt là vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng.

Do vậy, NBV kính gửi đến Quý Khách hàng Thông báo Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân (“Thông báo”) để Quý Khách hàng tiếp tục tin tưởng và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NBV cũng như hiểu rõ hơn về mục đích, cách thức NBV xử lý dữ liệu cá nhân. NBV luôn tôn trọng và cam kết thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng tuân theo các nội dung tại Thông báo này và quy định pháp luật có liên quan.

Thông báo này được công bố công khai với các nội dung được cụ thể như sau:

 • Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trong Thông báo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. NBV là Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Cổ phần Người Bạn Vàng.

1.2. Sản phẩm là tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà NBV thực hiện, cung cấp thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của NBV.

1.3. Khách hàng là các tổ chức, cá nhân, đồng thời là chủ thể dữ liệu; bao gồm nhưng không giới hạn, các tổ chức và cá nhân có tương tác, giao dịch, truy cập, cung cấp, sử dụng Sản phẩm của NBV (kể cả hình thức giao dịch trực tiếp tại NBV, không gian mạng và/hoặc các hình thức khác); các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình, sự kiện của NBV.

1.4. Dữ liệu cá nhân là thông tin, dữ liệu của Khách hàng dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể; bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, tình trạng hôn nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập. Ngoài ra, một số thông tin, dữ liệu về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học, vị trí của Khách hàng và các thông tin khác có thể được NBV thu thập, xử lý khi cần thiết.

1.5. Xử lý Dữ liệu cá nhân là việc NBV thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bao gồm những không giới hạn các hoạt động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.6. Bên thứ ba là tổ chức, cá nhân không phải là NBV và Khách hàng.

 • Điều 2. Loại Dữ liệu cá nhân được thu thập

Nhằm phục vụ cho các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo này và tùy thuộc vào tính chất, mức độ, loại giao dịch, NBV có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc nhạy cảm sau của Khách hàng:

2.1. Dữ liệu cơ bản của Khách hàng như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, thông tin số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, số điện thoại, email, v.v.

2.2. Dữ liệu liên quan đến thanh toán, bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…v/v (không bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương).

2.3. Các dữ liệu theo quy định của NBV để được tham gia và/hoặc được áp dụng chương trình khuyến mại, sự kiện của NBV (như: thẻ học sinh, bảng điểm thi, chứng nhận tình trạng kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thông tin mối quan hệ gia đình…v.v) tùy theo điều kiện của từng chương trình, sự kiện.

2.4. Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách hàng khi tham dự một chương trình, sự kiện của NBV hoặc sử dụng Sản phẩm của NBV.

2.5. Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng của Khách hàng.

2.6. Dữ liệu về sở thích, thói quen của Khách hàng.

2.7. Dữ liệu giao dịch Khách hàng đã thực hiện với NBV như loại, số lượng Sản phẩm; địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch và các dữ liệu về tương tác của Khách hàng với Sản phẩm của NBV hoặc sản phẩm của Bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm của NBV.

2.8. Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, phần mềm, định vị, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối.

2.9. Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

2.10. Dữ liệu khác mà NBV thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà Khách hàng đã thiết lập với nhà cung cấp mạng xã hội, trên các thiết bị và ứng dụng của mình.

Các loại dữ liệu về ứng dụng và thiết bị NBV thu thập và thời gian NBV lưu trữ sẽ tùy thuộc một phần vào thiết bị và các chế độ cài đặt, thiết lập của Khách hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị thông qua ứng dụng cài đặt của thiết bị, v.v.

2.11. Các dữ liệu khác có liên quan đến loại giao dịch giữa Khách hàng và NBV.

 • Điều 3. Cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân

NBV có thể thực hiện thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo một hoặc tất cả các phương thức sau:

3.1. Trực tiếp từ Khách hàng và/hoặc các ứng dụng tự động như:

a. Thông qua các giao dịch được thiết lập giữa Khách hàng và NBV.

b. Khi Khách hàng tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, tạo, quản lý tài khoản, truy cập, giao dịch, tương tác thông qua kênh tương tác khả dụng của NBV (như website, facebook, zalo, ứng dụng…) hoặc Bên thứ ba có liên quan đến Sản phẩm của NBV.

c. Khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của NBV hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử.

d. Khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của NBV dành cho thiết bị di động.

e. Từ các trao đổi, liên lạc giữa NBV và Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát, chương trình, sự kiện, hoạt động mà Khách hàng tham gia.

f. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: NBV có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

f.1. Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.

f.2. Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.

f.3. Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

f.4. Các phương tiện khác: NBV có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với NBV thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

3.2. Từ Bên thứ ba, nền tảng mạng xã hội và các nguồn khác:

a. Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác hoặc các bên có liên quan đến NBV và/hoặc Khách hàng.

b. Từ Bên thứ ba là đại diện hợp pháp của Khách hàng liên quan đến cung cấp, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

c. Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

d. Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng, công khai có sẵn hoặc từ các nền tảng mạng xã hội (google, facebook, zalo…) mà Khách hàng đã đăng tải, cập nhật.

e. Khi NBV thu thập Dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba và các nguồn khác, NBV đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho NBV một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

 • Điều 4. Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân

4.1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được NBV xử lý theo Thông báo này và cho mục đích cụ thể. Tùy thuộc vào từng trường hợp, NBV có thể xử lý Dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích đã được Khách hàng đồng ý hoặc theo quy định pháp luật.

4.2. NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

a. Phục vụ cho các vấn đề có liên quan đến giao dịch của Khách hàng tại NBV, bao gồm:

a.1. Định danh, xác thực Khách hàng để truy cập tài khoản, quản lý tài khoản thành viên của Khách hàng; bảo vệ khỏi gian lận, giả mạo, phá hủy, chiếm đoạt tài khoản và/hoặc các hoạt đồng bất hợp pháp khác.

a.2. Nhập, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được nhập vào hệ thống, đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan; cập nhật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

a.3. Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến thanh toán trực tuyến.

a.4. Để bảo vệ hoặc thực hiện các quyền của NBV, bao gồm việc thu các khoản phí, thu hồi bất kỳ khoản nợ nào Khách hàng đang nợ NBV;

a.5. Xử lý các yêu cầu, đơn đặt hàng của Khách hàng; vận chuyển Sản phẩm đến Khách hàng

a.6. Xác nhận, xử lý, trao đổi thông tin liên quan đến các giao dịch của Khách hàng và NBV. Quản lý thông tin, dữ liệu, lịch sử giao dịch của Khách hàng tại NBV.

a.7. Cung cấp cho Khách hàng thông tin về Sản phẩm, chương trình khuyến mại, các sự kiện, hoạt động của NBV hoặc của Bên thứ ba mà Khách hàng có thể quan tâm.

a.8. Để đề xuất những Sản phẩm mà Khách hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng với Sản phẩm;

a.9. Thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của NBV phù hợp với quy định pháp luật, không gây thiệt hại đến Khách hàng.

a.10. Liên hệ, cung cấp, gửi tài liệu, thông tin liên quan đến cập nhật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, thông báo cho Khách hàng những thay đổi, cập nhật đối với website, ứng dụng hoặc thiết bị của NBV.

a.11. Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Khách hàng và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị.

a.12. Để liên lạc với Khách hàng liên quan đến Sản phẩm; giải đáp, phản hồi các khiếu nại, góp ý, yêu cầu của Khách hàng.

a.13. Thực hiện các mục đích khác mà NBV cho rằng sẽ có lợi cho Khách hàng.

b. Để vận hành, phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng các Sản phẩm của NBV:

b.1. Để thực hiện các quy định liên quan đến an toàn hệ thống thông tin của NBV và bảo vệ Dữ liệu cá nhân Khách hàng.

b.2. Để đo lượng việc sử dụng, phân tích, cải thiện chất lượng và phát triển Sản phẩm của NBV.

b.3. Cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các mục trên website và các ứng dụng của NBV nhằm mục tiêu phục vụ Khách hàng tốt hơn.

b.4. Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, thống kê, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến Sản phẩm.

c. Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của NBV trong việc triển khai và tuân thủ quy định pháp luật, quy định của NBV và Bên thứ ba:

c.1. Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận theo quy định từng thời kỳ.

c.2. Để phòng chống, ngăn chặn, phát hiện gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng nhằm bảo vệ Khách hàng, NBV và những người khác; đồng thời để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của NBV về phòng chống gian lận.

c.3. Phục vụ các hoạt động, giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của NBV.

c.4. Cho mục đích kiểm toán, đơn vị tư vấn cho NBV.

c.5. Phục vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của Khách hàng với NBV.

c.6. Thực hiện và tuân thủ với các thoả thuận và/hoặc hợp đồng giữa NBV và Bên thứ ba phù hợp với quy định pháp luật.

c.7. Cung cấp cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho NBV.

c.8. Đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của NBV.

c.9. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý liên quan hoặc vì lợi ích hợp pháp của NBV trong việc bảo mật và thu thập dữ liệu.

c.10. Để đáp ứng hoặc tuân thủ các quy định pháp luật, yêu cầu bằng văn bản, quyết định được ban hành bởi tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức quản lý khác.

d. NBV có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được ghi lại bởi hệ thống an ninh giám sát cho các mục đích sau đây: (i) cho mục đích an ninh, trật tự xã hội; (ii) phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể phát sinh tại NBV hoặc trong việc sử dụng các Sản phẩm của NBV; (iii) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (iv) để tiến hành điều tra các vấn đề phát sinh khác;

e. Các mục đích khác mà NBV xác định phù hợp tại từng thời điểm hoặc bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định pháp luật.

4.3. NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc tất cả cả mục đích được nêu trên tùy thuộc vào tính chất, mức độ loại giao dịch của Khách hàng. Khách hàng được quyền từ chối không cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích nêu trên bằng cách gửi yêu cầu về cho NBV theo thông tin liên lạc được nêu tại Thông báo này. Trường hợp NBV không nhận được yêu cầu nào của Khách hàng, bằng cách thể hiện sự đồng ý như được đề cập tại Thông báo này, NBV hiểu rằng Khách hàng tự nguyện đồng ý cho phép NBV được toàn quyền xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho toàn bộ mục đích nêu trên.

 • Điều 5. Tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Cho mục đích được nêu tại Thông báo này và các mục đích khác được Khách hàng đồng ý hoặc theo quy định pháp luật, chủ thể được xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bao gồm các tổ chức, cá nhân sau đây:

5.1. NBV (bao gồm người lao động, nhân sự của NBV được phân công, giao nhiệm vụ xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng).

5.2. Công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt kinh doanh của NBV, bao gồm nhưng không giới hạn công ty cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, hỗ trợ công nghệ, trung tâm dữ liệu, vận hành Sản phẩm, vận hành các trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị của NBV.

5.3. Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan đến các giao dịch thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng;

5.4. Công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, định giá, thẩm định giá, công ty luật và các đơn vị tư vấn khác của NBV.

5.5. Các bên giao dịch/dự định giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản và/hoặc vốn góp, cổ phần của NBV.

5.6. Các cá nhân, tổ chức có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào của Khách hàng với NBV.

5.7. Các cá nhân, tổ chức, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Bên thứ ba khác mà NBV được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật và/hoặc theo các thỏa thuận hợp pháp của NBV và Bên thứ ba.

5.8. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

 • Điều 6. Cập nhật, chỉnh sửa và xóa Dữ liệu cá nhân

6.1. Cho mục đích được nêu tại Thông báo này, Dữ liệu cá nhân phải được cập nhật, bổ sung kịp thời để phù hợp với mục đích xử lý.

6.2. Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân.

a. Khách hàng có thể truy cập vào tài khoản của Khách hàng để xem, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình.

b. Trường hợp Khách hàng không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, Khách hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến NBV để yêu cầu NBV chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân cho Khách hàng. Trên cơ sở yêu cầu và thông tin Khách hàng cung cấp, NBV tiến hành chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân cho Khách hàng ngay khi có thể. NBV sẽ thông báo cho Khách hàng sau 72 giờ kể khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong trường hợp NBV không thể thực hiện chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân cho Khách hàng ngay vì lý do khách quan hay vì bất kỳ lý do gì.

c. Khách hàng có trách nhiệm cập nhật, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình kịp thời cho NBV và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu mà Khách hàng cung cấp.

6.3. Xóa Dữ liệu cá nhân:

a. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và các trường hợp được quy định tại điểm d khoản này, Khách hàng được yêu cầu NBV xóa Dữ liệu cá nhân của mình trong các trường hợp sau:

a.1. Khách hàng nhận thấy Dữ liệu cá nhân đó không còn cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu mà Khách hàng đã đồng ý và Khách hàng chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;

a.2. Khách hàng rút lại sự đồng ý theo đúng quy định pháp luật và nội dung tại Thông báo này;

a.3. Khách hàng phản đối NBV thực hiện hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và NBV không có căn cứ chứng minh việc tiếp tục xử lý là cần thiết;

a.4. Khách hàng có bằng chứng chứng minh rằng NBV đã thực hiện các hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng không đúng mục đích hoặc vi phạm quy định pháp luật.

a.5. Các trường hợp mà Khách hàng cho rằng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng phải được xóa theo quy định pháp luật.

b. Trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, NBV sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục để xóa toàn bộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà NBV thu thâp được, trừ trường hợp pháp luật có quy đinh khác.

c. Trong các trường hợp sau đây, NBV sẽ thực hiện hoạt động xóa không thể khôi phục Dữ liệu cá nhân của Khách hàng:

c.1. Dữ liệu cá nhân bị xử lý không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được Khách hàng đồng ý;

c.2. Việc lưu trữ Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết với hoạt động của NBV và/hoặc Bên thứ ba có liên quan;

c.3. NBV và/hoặc Bên thứ ba có liên quan bị giải thể hoặc không còn hoạt động hoặc tuyên bố phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

d. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không được xóa trong các trường hợp sau đây, thậm chí Khách hàng khi có yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân:

d.1. Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;

d.2. Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

d.3. Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;

d.4. Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;

d.5. Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

d.6. Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc cá nhân khác.

 • Điều 7. Lưu trữ và Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

7.1. NBV sẽ thực hiện lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo hình thức phù hợp với hoạt động của NBV và trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu và yêu cầu của Khách hàng.

7.2. Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, thời điểm NBV bắt đầu và kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng như sau:

a. Thời gian NBV bắt đầu: được tính từ thời điểm Khách hàng thể hiện sự đồng ý cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định tại Thông báo này;

b. Thời gian kết thúc: kể từ thời điểm NBV hoàn tất việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc nhận được yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu và/hoặc Khách hàng có yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép NBV xử lý Dữ liệu của Khách hàng và/hoặc một thời điểm khác theo quy định pháp luật.

7.3. NBV cam kết xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng đối với hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân trong khả năng của NBV và theo quy định của pháp luật hiện hành. NBV áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân khác.

Tuy nhiên, môi trường mạng (internet) không phải là một môi trường an toàn và không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chia sẻ bằng internet sẽ luôn được bảo mật và do đó Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thu thập, lưu trữ có thể bị xâm phạm từ Bên thứ ba (chẳng hạn như hacker) và có thể gây ra những ảnh hưởng, tổn thất cho Khách hàng. Khi Khách hàng sử dụng internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, Khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, Khách hàng có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Khách hàng cần thông báo ngay cho NBV nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức. NBV sẽ cố gắng hết mức có thể để sửa chữa và củng cố hàng rào bảo mật, giảm thiểu thiệt hại phát sinh cho Khách hàng.

 • Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

8.1. Quyền của Khách hàng:

a. Quyền được biết: Khách hàng được quyền biết thông tin về mục đích, cách thức, phạm vi, loại dữ liệu NBV xử lý và các nội dung khác liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

b. Quyền đồng ý: Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của mình trừ trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của Khách hàng theo quy định tại Thông báo này và quy định pháp luật có liên quan;

c. Quyền rút lại sự đồng ý: Khách hàng được quyền rút lại sự đồng ý của mình, nhưng phải tuân theo các nội dung liên quan tại Thông báo này và quy định của pháp luật.

d. Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Khách hàng được phản đối NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị không đúng quy định tại Thông báo này và quy định pháp luật có liên quan. NBV sẽ thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu.

e. Quyền truy cập, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân: Khách hàng được quyền truy cập, xem, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình theo cách thức, phương thức được quy định tại Thông báo này và quy định pháp luật có liên quan.

f. Quyền xóa dữ liệu: Khách hàng được xóa hoặc yêu cầu NBV xóa Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định tại Thông báo này và quy định pháp luật.

g. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Khách hàng được quyền hạn chế NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. NBV sẽ thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng trong thời hạn 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

h. Quyền yêu cầu NBV cung cấp dữ liệu: Khách hàng được quyền yêu cầu NBV cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình với trình tự, thủ tục yêu cầu như sau:

h.1. Khi có yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, Khách hàng hoặc đại diện hợp pháp của Khách hàng gửi Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo mẫu đến NBV bằng một trong các phương thức sau (i) trực tiếp tại trụ sở của NBV; hoặc (ii) qua email của NBV; (iii) qua dịch vụ bưu chính.

h.2. NBV sẽ cử nhân sự có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng và theo dõi quá trình, danh sách cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu; Trường hợp dữ liệu cá nhân được yêu cầu không thuộc thẩm quyền thì NBV sẽ thông báo và hướng dẫn Khách hàng đến cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo rõ ràng việc không thể cung cấp dữ liệu cá nhân.

h.3. Trong thời hạn 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân hợp lệ của Khách hàng NBV sẽ thông báo về thời hạn, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân; chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax (nếu có) và phương thức, thời hạn thanh toán.

i. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

j. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

k. Quyền tự bảo vệ: Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự như công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ; buộc bồi thường thiệt hại; hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; và yêu cầu khác theo quy định của luật.

8.2. Nghĩa vụ của Khách hàng:

a. Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình.

b. Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.

c. Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

d. Cam kết, đảm bảo và chịu trách nhiệm khi cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba cho NBV. Khách hàng cam kết rằng đã có được sự ủy quyền hợp pháp của Bên thứ ba đó cho việc cung cấp và xử lý dữ liệu cá nhân và đã thông báo cho Bên thứ ba biết rõ và đồng ý tất cả nội dung của Thông báo này, kể cả việc cho phép NBV xử lý dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba phục vụ cho một hoặc một số hoặc tất cả mục đích xử lý được nêu tại Thông báo này.

e. Thông báo, cập nhật, bổ sung kịp thời, chính xác Dữ liệu cá nhân của mình cho NBV phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu.

f. Tuân thủ các điều kiện (nếu có) khi thực hiện các quyền của Khách hàng được quy định tại Thông báo này và quy định pháp luật có liên quan.

g. Các nghĩa vụ khác theo Thông báo này và quy định pháp luật.

 • Điều 9. Sự đồng ý của Khách hàng và rút lại sự đồng ý

9.1. Sự đồng ý của Khách hàng

a. NBV luôn tôn trọng và bảo mật thông tin của Khách hàng, do đó NBV chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với mục đích được đề cập trong Thông báo này khi được sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b. Bằng cách đồng ý tạo tài khoản, mua Sản phẩm của NBV, Khách hàng đã biết rõ các nội dung trong Thông báo này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về (i) các loại Dữ liệu cá nhân được NBV xử lý; (ii) Mục đích NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng; (iii) Tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng; (iv) Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng.

c. Khách hàng được xem là đồng ý cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng thực hiện một trong các hoạt động sau:

c.1. Khách hàng xác nhận bằng văn bản khi giao dịch trực tiếp tại NBV; hoặc

c.2. Khách hàng đăng ký thẻ thành viên hoặc đã trở thành khách hàng thân thiết của NBV; hoặc

c.3. Khách hàng truy cập, giao dịch trên nền tảng trực tuyến của NBV (bao gồm website, facebook,…); hoặc

c.4. Khách hàng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên website của NBV;

d. Bằng việc thực hiện một trong các hoạt động nêu trên, Khách hàng tự nguyện đồng ý cho NBV được xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu của NBV trong từng thời kỳ.

e. Trường hợp Khách hàng không đồng ý cho NBV xử lý Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào, Khách hàng vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ thông tin liên hệ được nêu tại Thông báo này. NBV tôn trọng quyền của Khách hàng, tuy nhiên Khách hàng có thể không được hưởng những quyền lợi nhất định từ NBV.

f. Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân khác đại diện Khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tới xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng với NBV, Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách hàng phải cung cấp cho NBV văn bản ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực; nếu ủy quyền cho tổ chức thì phải có đầy đủ chữ ký của Khách hàng và người đại diện có thẩm quyền của tổ chức), đồng thời nội dung văn bản ủy quyền phải thể hiện rõ Khách hàng đã biết rõ các chính sách, quy định về xử lý dữ liệu cá nhân và đồng ý cho NBV xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

g. Đối với xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, khách hàng sẽ được NBV thông báo rằng dữ liệu cần xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

9.2. Rút lại sự đồng ý

a. Khách hàng được quyền rút lại sự đồng ý cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Khi có nhu cầu rút lại sự đồng ý, Khách hàng phải gửi yêu cầu (yêu cầu phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được) đến NBV.

b. Khi nhận yêu cầu rút lại sự đồng ý của Khách hàng, NBV báo cho Khách hàng về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý; đồng thời ngừng và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan ngừng xử lý các Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã rút lại sự đồng ý.

c. Khách hàng lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

9.3. NBV được quyền xử lý Dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau mà không cần sự đồng ý của Khách hàng, cụ thể:

a. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách hàng hoặc người khác.

b. Việc công khai Dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

c. Để thực hiện nghĩa vụ theo các thỏa thuận và/hoặc hợp đồng của Khách hàng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

d. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

e. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật

 • Điều 10. Thông tin liên hệ của NBV

10.1. Mọi câu hỏi, ý kiến đóng góp, khiếu nại liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân, Khách hàng vui lòng liên hệ và/hoặc gửi đến NBV theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Địa chỉ: Toà nhà Vincom Plaza, Lô L2-01, Tầng L2, Số 15-17 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 089.9179686

10.2. Giải quyết khiếu nại

a. Trường hợp phát hiện NBV không thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân đúng mục đích, phạm vi cách thức hoặc các nội dung khác theo Thông báo này hoặc các Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm, Khách hàng vui lòng gửi thông tin và chứng cứ có liên quan đến NBV theo thông tin liên hệ nêu trên.

NBV sẽ kiểm tra và phản hồi thông tin khiếu nại của Khách hàng ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong thời hạn 72 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin. Trường hợp vấn đề của Khách hàng phức tạp hoặc NBV có khối lượng lớn các vấn đề cần giải quyết, NBV sẽ thông tin đến Khách hàng về việc NBV cần nhiều thời gian hơn để giải quyết và NBV sẽ tìm cách giải quyết trong vòng một tháng kể từ khi vấn đề được nêu ra lần đầu tiên.

 • Điều 11. Nội dung khác

11.1. Thông báo này có hiệu lực kể từ 01/7/2023 và được NBV công bố công khai đến Khách hàng trên website chính thức và/hoặc các kênh giao dịch, liên lạc giữa NBV với Khách hàng và/hoặc các ứng dụng của NBV.

11.2. Thông báo này có thể được cập nhật, sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng qua website hoặc các kênh giao dịch hoặc các ứng dụng của NBV.

11.3. Mọi khiếu nại, tranh chấp nếu có liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo này trước tiên sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa NBV và Khách hàng. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài quy chế tại một Trung tâm Trọng tài thương mại được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài có hiệu lực tại thời điểm giải quyết tranh chấp của Trung tâm Trọng tài đó; địa điểm trọng tài là tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

11.4. NBV khuyến nghị Khách hàng thường xuyên truy cập website của NBV để cập nhật kịp thời các thay đổi, bổ sung (nếu có) của Thông báo này.

11.5. Các vấn đề về xử lý Dữ liệu cá nhân không được quy định tại Thông báo này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện.

Thông báo Thông Báo
x

Tài chính như ý – 0% lãi và phí

Tháng 7 này, Người Bạn Vàng có gì tặng bạn? Không còn bỏ lỡ những cơ hội làm ăn “nóng hổi”, chẳng ngại “thăm hỏi” bạn bè. Vì trong thế khó, có bạn “vàng” lo! Tài chính như ý – 0% lãi và phí 2 ngày vàng Miễn phí lãi và phí đến tất cả...

Đọc tiếp

Ưu đãi từ Xanh SM cùng NBV

Miễn Phí Ghé Sang – Giao Dịch Cầm Vàng Tặng bạn ƯU ĐÃI 25% – Cho chuyến xe ĐI và ĐẾN NGƯỜI BẠN VÀNG  Miễn Phí Ghé Sang – Giao Dịch Cầm Vàng cùng XANH SM và NGƯỜI BẠN VÀNG  NẮNG MƯA LÀ CHUYỆN CỦA TRỜI – VIỆC ĐƯA VIỆC ĐÓN LÀ CHUYỆN CỦA XANH...

Đọc tiếp

Tài chính như ý – Zero 0% lãi và phí

Tháng 6 đầy kịch tính mà không phải lo lắng về tài chính? Người Bạn Vàng mang đến cho bạn chương trình cầm đồ 0% lãi phí – Cơ hội vàng để hiện thực hóa ước mơ của bạn! Ưu đãi dành tặng khách hàng giao dịch cầm đồ trong tháng Tài chính như ý...

Đọc tiếp

Xoay vốn có ngay – Chớp ưu đãi bay

Vẫn không có ngoại lệ! tháng 5 này Người Bạn Vàng tiếp tục gửi tặng đến quý khách hàng loạt quà tặng hấp dẫn cho mỗi giao dịch được thực hiện trong tháng này. Dù quý khách đang cần một khoản vốn nhỏ để giải quyết những nhu cầu tài chính ngắn hạn, hay tận...

Đọc tiếp

Lưu giữ vật kỷ niệm – Tri ân quà yêu thương

Các sản phẩm trang sức từ kim cương và vàng không chỉ là món phụ kiện làm đẹp mà còn là những kỷ vật quý giá, giúp bạn gìn giữ những ký ức đẹp và nhớ về những người thân yêu. Tại Người Bạn Vàng, chúng tôi hiểu rằng mỗi món trang sức bạn chọn...

Đọc tiếp

Top 5 thương hiệu túi xa xỉ Người Bạn Vàng nhận thu mua

Trong thế giới thời trang cao cấp, túi xách không chỉ là phụ kiện điểm tô vẻ bề ngoài mà còn là biểu tượng của địa vị và phong cách cá nhân. Cùng khám phá top 5 thương hiệu túi nổi tiếng nhất trên thị trường quốc tế, nơi mỗi chiếc túi không chỉ đại...

Đọc tiếp

Xoay vốn nhận vàng – Ngập tràn ưu đãi

Mừng đại lễ tháng 4, Người Bạn Vàng gửi tặng quý khách hàng những ưu đãi đặc biệt từ chương trình Xoay vốn nhận vàng – Ngập tràn ưu đãi khi giao dịch tại cửa hàng, giải quyết mọi nỗi lo về tài chính cho kế hoạch kinh doanh hay vi vu chơi lễ thêm...

Đọc tiếp

Cầm bán dễ dàng – Ưu đãi cực sang

Chào mừng quý khách đến với tháng 3 – tháng của phái nữ tuyệt vời và những khoảnh khắc ngọt ngào! Tại Người Bạn Vàng, chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả – an toàn, mà còn là cơ hội để gửi đến quý khách những ưu đãi đặc biệt...

Đọc tiếp

Tết đến tài về – Thăng hoa thịnh vượng

Còn gì hơn khi tháng sum vầy đang cận kề, thêm vào không khí nhộn nhịp chào đón năm mới, Người Bạn Vàng thân gửi đến quý khách chương trình ưu đãi tháng 2 Tết đến tài về – Thăng hoa thịnh vượng Thời gian chương trình: 01/2 – 29/2/2024 Chương trình 1: Tết đến...

Đọc tiếp

Thu mua quần áo hiệu

Trải qua 6 năm phục vụ khách hàng với dịch vụ tài chính cầm đồ và thu mua các sản phẩm kim cương, trang sức, vàng và hàng hiệu cao cấp. Người Bạn Vàng hiểu rằng phong cách thời trang là “bất tận“. Các bộ sưu tập, tủ đồ của những tín đồ luôn cần...

Đọc tiếp

Giao dịch trúng vàng – Rộn ràng đón Tết

Người Bạn Vàng chào năm mới với ưu đãi “Vàng” dành tặng bạn khi đến giao dịch cầm/bán lại kim cương, trang sức, hàng hiệu… Cơ hội sở hữu cho mình các ưu đãi hấp dẫn sau: 1. Chương trình Giao dịch trúng vàng – Rộn ràng đón tết Nhận 01 cây vàng tài lộc...

Đọc tiếp

Báo chí nói gì về dịch vụ thu mua mới tại Người Bạn Vàng

Người Bạn Vàng – Mở rộng thu mua giày và phụ kiện thời trang hàng hiệu Trong tình hình kinh tế đang khó khăn, người tiêu dùng thông thái đang dần thay đổi phương pháp tích lũy, đầu tư của mình, trong đó mua sắm hàng hiệu đang dần trở thành xu hướng. Nhằm đáp...

Đọc tiếp

New – Thu mua giày hiệu & Phụ kiện thời trang

Trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Người Bạn Vàng chính thức mở rộng danh mục sản phẩm thu mua gồm GIÀY HIỆU & PHỤ KIỆN THỜI TRANG HÀNG HIỆU từ ngày 01/12/2023 Bán đi những món hàng hiệu cũ như giày, phụ kiện thời trang không còn sử dụng cũng là cách giúp...

Đọc tiếp

Xoay vốn thoải mái – Ưu đãi thả ga

Trong thời điểm rộn ràng cuối năm, không khí kinh doanh mua bán cao điểm hơn bao giờ hết. Người Bạn Vàng mang đến chương trình XOAY VỐN THOẢI MÁI – ƯU ĐÃI THẢ GA với hàng loạt ưu đãi khủng chưa từng có bằng dịch vụ Cầm/Thu các sản phẩm có giá trị như...

Đọc tiếp

Mừng sinh nhật to – Cầm gì nhận đó

Tháng 11 – Người Bạn Vàng chính thức đón cột mốc sinh nhật 6 năm thành lập và phát triển không ngừng. Để chia sẻ niềm vui cũng như gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng vì đã luôn đồng hành và ủng hộ dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua....

Đọc tiếp

[Mini Game] Mừng sinh nhật to – Cầm gì nhận đó

[MINIGAME] ĐẤU GIÁ ONLINE NGƯỢC SẢN PHẨM IPHONE 14 PRO MAX TÍM 99% NEW THAM GIA NGAY TẠI ĐÂY Nhân dịp sinh nhật Người Bạn Vàng 6 tuổi. Cashion x Người Bạn Vàng dành tặng riêng chương trình đấu giá siêu phẩm iPhone như lời tri ân đến tất cả các khách hàng đã ủng...

Đọc tiếp

Hộp quà sinh nhật duy nhất ngày 11/11/2023

Người Bạn Vàng xin chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã tham gia chương trình diễn ra duy nhất ngày 11/11/2023: Hộp quà sinh nhật – Chương trình Mừng sinh nhật to – Cầm gì nhận đó tại Người Bạn Vàng Quý khách vui lòng nhập thông tin dưới đây để có cơ hội...

Đọc tiếp

Nâng đời trang sức chuẩn – Thu mua trang sức mọi thương hiệu

Nâng đời trang sức chuẩn – Thu mua trang sức mọi thương hiệu tại Thành phố Biên Hòa. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: từ ngày 19/10 – 18/11/2023 2. Ưu đãi được áp dụng tại các cửa hàng Người Bạn Vàng: Số 1393 đường Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa...

Đọc tiếp

Tặng nhẫn vàng – Giao dịch mỹ mãn

Tháng 10 thêm yêu, thêm nhiều ưu đãi từ Người Bạn Vàng với chương trình TẶNG NHẪN VÀNG – GIAO DỊCH MỸ MÃN độc quyền từ trước đến nay. Thông tin chương trình Thời gian từ ngày 15/10 – 31/10/2023 1. Ưu đãi quà tặng 1.1 Nhận 01 Nhẫn kim tiền: Đối tượng: Khách hàng có...

Đọc tiếp

Giao dịch hàng hiệu – Nhận iphone 15 sành điệu

Để dành tặng phái đẹp món quà 20/10 phong cách và sành điệu nhất, Người Bạn Vàng đem đến chương trình Giao dịch hàng hiệu Nhận iPhone 15 sành điệu. Chính thức diễn ra và áp dụng từ 01/10 – 31/10/2023, ngoài ra chương trình sẽ dành tặng bạn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác...

Đọc tiếp

Tiệm cầm đồ Quận Long Biên tại Hà Nội – An toàn và bảo mật món hàng hiệu của bạn

Hình thức cầm đồ Long Biên có lẽ còn nhiều quan ngại với người dân Long Biên nói riêng và Hà Nội nói chung bởi định kiến xã hội về cầm đồ đâu đó vẫn còn len lỏi trong tiềm thức của người dân. Vì lẽ đó, Người Bạn Vàng – Đối tác chiến lược...

Đọc tiếp

Người Bạn Vàng chính thức khai trương cửa hàng cầm đồ tại Hội An, Quảng Nam

Giai đoạn cuối năm là khoảng thời gian nước rút để đầu tư kinh doanh trước khi bước qua năm mới. Người Bạn Vàng khai trương cửa hàng để đáp ứng nhu cầu đó, mở ra cơ hội cho quý khách hàng xoay vốn nhanh chóng. Người Bạn Vàng là chuỗi Cầm đồ và Thu...

Đọc tiếp

Khai trương cửa hàng cầm đồ Người Bạn Vàng tại Tam Kỳ, Quảng Nam

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 92 TẠI NGƯỜI BẠN VÀNG Hãy đến và trải nghiệm tại: Số 461 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam Lần đầu tiên đến với Quảng Nam, Người Bạn Vàng Tam Kỳ tin rằng đây sẽ là địa điểm mới đồng hành cùng Quý khách...

Đọc tiếp

Ưu đãi khai trương tại Người Bạn Vàng Nguyễn Thái Học, Bình Định

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 91 TẠI NGƯỜI BẠN VÀNG Số 171 Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Được sự tin yêu và quý mến của Quý khách hàng, Người Bạn Vàng đang dần phủ sóng toàn quốc, cung cấp giải pháp tài chính uy tín và...

Đọc tiếp

Ưu đãi khai trương tại Người Bạn Vàng Bà Điểm, Nhà Bè, TPHCM

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 89 & 90 TẠI NGƯỜI BẠN VÀNG Hãy đến và trải nghiệm dịch vụ tại Số 1871 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Số 57/9 đường Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh...

Đọc tiếp

Ưu đãi độc quyền tháng 09 tại Người Bạn Vàng

ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN – THÁNG 9 NHẬN VÀNG, KIM CƯƠNG Quý Khách hàng có cơ hội nhận vô vàn quà tặng hấp dẫn trong tháng 09 này cùng Người Bạn Vàng với nhiều chương trình hấp dẫn sau đây: 1. Trợ giá lãi và phí – Nhận ngay 0.5 chỉ vàng Xem chi tiết...

Đọc tiếp

Trợ giá lãi và phí – Nhận 0.5 chỉ vàng

TRỢ GIÁ LÃI VÀ PHÍ – NHẬN 0.5 CHỈ VÀNG SAU KHI GIAO DỊCH CẦM HÀNG HIỆU TẠI NGƯỜI BẠN VÀNG! 1. Thời gian chương trình: Từ 03/9 – 30/9/2023 2. Đối tượng: Khách hàng có phát sinh giao dịch CẦM từ 500 triệu và có thời gian cầm từ 16 ngày trở lên. 3....

Đọc tiếp

Thu thập hàng hiệu ngay – Nhận kim cương liền tay

“Thu Thập Hàng Hiệu Ngay – Nhận Kim Cương Liền Tay” là một trong những chương trình được chờ đón nhất năm 2023 tại Người Bạn Vàng với cơn mưa giải thưởng. Đặc biệt, chương trình không giới hạn nhóm khách hàng. Vì vậy, dù bạn chưa sử dụng hay đã sử dụng dịch vụ...

Đọc tiếp

Xoay vốn thần tốc – Nhận vàng cực sốc

1. XOAY VỐN THẦN TỐC – NHẬN VÀNG CỰC SỐC Quý khách có cơ hội nhận vô vàn quà tặng khủng tại chương trình “Xoay vốn thần tốc – Nhận vàng cực sốc” trong tháng 8 này! Thời gian chương trình: Từ ngày 02/8 – 31/8/2023 TOP 1: Nhận 03 chỉ vàng Kim Bảo Cát...

Đọc tiếp

An tâm giao dịch – Ưu đãi X2

Đến giao dịch hàng hiệu tại Người Bạn Vàng, Quý khách sẽ nhận ngay PHIẾU ƯU ĐÃI 10% mua trang sức và cơ hội nhận NỬA CHỈ VÀNG! PHIẾU ƯU ĐÃI 10% 1. Thời gian: Từ 01/07 – 30/09/2023 2. Đối tượng: Khách hàng có phát sinh giao dịch (Cầm/ Thu mua/ Gia hạn/ Chuộc)...

Đọc tiếp

Đi càng đông – Càng thêm vui

ĐI CÀNG ĐÔNG – CÀNG THÊM VUI Tri ân quý khách hàng thân thiết, Người Bạn Vàng mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt dành tặng bạn vì đã cùng đồng hành trong suốt thời gian qua. Hãy nhanh tay tham gia và nhận ngay quà tặng tại chương trình “ĐI CÀNG ĐÔNG –...

Đọc tiếp

Gửi vật trao tay – Nhận ngay trang sức

GỬI VẬT TRAO TAY – NHẬN NGAY TRANG SỨC Đến giao dịch hàng hiệu tại Người Bạn Vàng trong tháng 6 này, quý khách có cơ hội nhận ngay 01 bộ TRANG SỨC KIM CƯƠNG TRẮNG trị giá 35 TRIỆU ĐỒNG cùng vô vàn quà tặng siêu hấp dẫn từ các chương trình ưu đãi...

Đọc tiếp

GIỚI THIỆU BẠN MỚI – NHẬN QUÀ LIỀN TAY

NGƯỜI BẠN VÀNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Người Bạn Vàng trong suốt thời gian qua. Người Bạn Vàng thân gửi đến bạn chương trình “GIỚI THIỆU BẠN MỚI – NHẬN QUÀ LIỀN TAY”. Đối tượng: Khách hàng ĐÃ/ ĐANG sử dụng dịch vụ tại Người Bạn Vàng Thời...

Đọc tiếp

Giao dịch vù vù – Vi vu Bali

THÁNG 5 RƯC RỠ – CƠ HỘI VI VU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG BALI! Chào mừng tháng 5, tháng của lễ hội và sự kiện, Người Bạn Vàng mang đến cho Quý khách hàng vô vàn quà tặng hấp dẫn, không những được giao dịch nhanh chóng mà còn rinh quà khủng về nhà....

Đọc tiếp

Vui dịp SEA GAMES – Thêm nhiều hạnh phúc

THÁNG 5 RƯC RỠ – CƠ HỘI VI VU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG BALI! Chào mừng tháng 5, tháng của lễ hội và sự kiện, Người Bạn Vàng mang đến cho Quý khách hàng vô vàn quà tặng hấp dẫn, không những được giao dịch nhanh chóng mà còn rinh quà khủng về nhà....

Đọc tiếp

Tháng 4 rộn ràng – Hàng ngàn ưu đãi

Trong tháng 4, Người Bạn Vàng dành tặng cho quý khách ngàn ưu đãi khủng khi đến giao dịch Thông tin chương trình và điều khoản áp dụng cho 3 đối tượng cụ thể sau  1. Quý khách hàng bất kỳ có phát sinh giao dịch Cầm đồ và Thu mua nhận ngay: 01 Phiếu...

Đọc tiếp

Tháng 3 ngọt ngào – Ưu đãi nhân đôi

Người Bạn Vàng gửi tặng bạn món quà tri ân nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ, chúc bạn luôn tràn đầy niềm vui và nhiều sự ngọt ngào không riêng ngày 8/3 sắp tới! Cơ hội lớn, nhận Phiếu ưu đãi 10% mua trang sức vàng bạc PNJ sau khi thực hiện các giao dịch...

Đọc tiếp

Đầu xuân nhận lộc – Cả năm phát tài cùng Người Bạn Vàng

Mùng 10 tháng Giêng được xem là ngày vía Thần Tài quan trọng nhất trong năm, nên mọi người thường mua trang sức vàng hoặc trang sức có màu vàng bắt mắt và thời trang để cầu mong tài lộc. Giúp bạn có thêm “Vía Thần Tài” may mắn cả năm, Người Bạn Vàng tặng...

Đọc tiếp

NÂNG ĐỜI TRANG SỨC – ĐÓN XUÂN MỸ MÃN

Nhận ngay PHIẾU ƯU ĐÃI PNJ 1.500.000đ khi sử dụng dịch vụ Người Bạn Vàng tại cửa hàng PNJ. Chỉ hơn hai tuần nữa là đến thời khắc chuyển giao sang năm mới, không khí xuân đã bắt đầu tràn ngập về mọi nẻo đường và đây cũng là dịp lý tưởng để gặp gỡ,...

Đọc tiếp

Ưu đãi xuân 2023: Nâng đời trang sức – Đón xuân mỹ mãn

Nhận ngay PHIẾU ƯU ĐÃI PNJ 1.500.000đ khi sử dụng dịch vụ Người Bạn Vàng tại cửa hàng PNJ. Chỉ hơn hai tuần nữa là đến thời khắc chuyển giao sang năm mới, không khí xuân đã bắt đầu tràn ngập về mọi nẻo đường và đây cũng là dịp lý tưởng để gặp gỡ, trao đi yêu thương....

Đọc tiếp

Tiệm cầm đồ Nha Trang uy tín với lãi và phí tốt nhất Khánh Hòa

Cầm đồ Nha Trang tạo được niềm tin với nhiều Cá Nhân và Doanh Nghiệp nhờ sự uy tín, chất lượng, lãi suất thấp chỉ từ 1,2%/tháng và định giá tài sản cao. Bên cạnh đó, Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng còn cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn cho những khách hàng thân thiết. Vậy...

Đọc tiếp

Chào khách mới – Tặng quà khủng cùng dịch vụ cầm đồ Người Bạn Vàng

Nhu cầu tài chính là một vấn đề không thể xem nhẹ, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Càng xoay được tiền nhanh, bạn càng dễ dàng làm chủ những cơ hội có một không hai, qua đó gia tăng khối tài sản của mình một cách hiệu quả. Đi cùng với xu hướng đó, hệ thống...

Đọc tiếp

Cầm đồ Phan Thiết Bình Thuận: Cửa hàng sang chảnh, dịch vụ UY TÍN

Sẽ có những lúc khó khăn, nhiều người trong số chúng ta đã sử dụng dịch vụ cầm đồ để cầm cố các loại tài sản có giá trị như: vàng, kim cương, cầm trang sức, túi xách hàng hiệu… Đây là tài sản được nhiều đơn vị cầm đồ Phan Thiết Bình Thuận chấp...

Đọc tiếp

Cầm đồ Rạch Giá Kiên Giang: Uy tín, chuyên nghiệp, minh bạch

Dịch vụ cầm đồ Kiên Giang – Người Bạn Vàng cam kết uy tín thương hiệu vững mạnh, thực hiện quy trình cầm đồ chuyên nghiệp, minh bạch và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Để tìm hiểu kỹ hơn thông tin chi tiết của dịch vụ cầm đồ uy tín...

Đọc tiếp

Cầm đồng hồ quận Tân Bình: Định giá cao, lãi và phí tốt nhất thị trường

Trong thời gian gần đây, nhu cầu cầm đồng hồ quận Tân Bình tăng đáng kể. Nếu như trước đây, khách hàng thường phải ngậm ngùi bán chiếc đồng hồ yêu thích của mình để xoay vốn ngắn hạn thì giờ đây, bạn chỉ cần tìm cho mình một đơn vị nhận cầm đồng hồ...

Đọc tiếp

Dịch vụ cầm đồng hồ Quận Bình Thạnh UY TÍN, giải ngân nhanh chóng

Đang cần số tiền gấp để xoay xở việc kinh doanh hay giải quyết vấn đề cá nhân nên nhiều khách hàng đã nhờ tới giải pháp cầm cố đồng hồ. Tuy nhiên, nhiều người lại khá băn khoăn không biết địa điểm nào cầm đồng hồ Quận Bình Thạnh đáng tin cây, uy tín...

Đọc tiếp

Cầm kim cương Quận Thủ Đức nhanh chóng, an toàn, uy tín

Dịch vụ cầm kim cương Quận Thủ Đức nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng bởi chất lượng vượt trội, lãi và phí thấp, uy tín nhiều năm trên thị trường và bảo quản tài sản an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa tìm được cho mình một đơn vị...

Đọc tiếp

Cầm đồ Cao Lãnh Đồng Tháp: Uy tín, tận tâm, chất lượng

Đại dịch COVID19 làm cho nhiều người khó khăn phải tìm tới giải pháp cầm cố tài sản để xoay xở giải quyết công việc cá nhân. Tuy nhiên vấn đề mà nhiều khách hàng quan tâm là cửa hàng cầm đồ Cao Lãnh Đồng Tháp nào chất lượng, uy tín và đáng tin cậy....

Đọc tiếp

Tiệm cầm đồ Đồng Xoài Bình Phước: UY TÍN, NHANH CHÓNG, LÃI SUẤT THẤP

Dịch vụ cầm đồ Đồng Xoài Bình Phước mang đến nhiều lợi thế và thu hút được sự quan tâm của khách hàng nhờ vào thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, quy trình kiểm định khoa học, định giá tài sản cao, khung lãi và phí thấp,… Để khách hàng hiểu hơn, Người Bạn Vàng...

Đọc tiếp

Cầm kim cương Quận Gò Vấp ở đâu UY TÍN, AN TOÀN?

Nhu cầu cầm kim cương Quận Gò Vấp đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hầu hết những người cầm kim cương là người có địa vị xã hội, muốn xoay vốn ngắn hạn trong trường hợp cấp bách, tránh lỡ...

Đọc tiếp

Dịch vụ cầm kim cương Quận Tân Phú uy tín số 1 tại Người Bạn Vàng

Làm thế nào để cầm kim cương quận Tân Phú đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm và mong muốn có câu trả lời chính xác. Bởi dịch vụ cầm đồ tại quận Tân Phú không nhiều, đặc biệt là cầm tài sản có giá trị như kim cương lại càng ít. Hiểu...

Đọc tiếp

Vòng xoay quà tặng

Chi tiết thông tin và điều kiện sử dụng ưu đãi 1. Giảm 10% lãi và phí tháng đầu tiên khi khách hàng phát sinh giao dịch cầm đồ tại Người Bạn Vàng từ ngày thứ 16 Thời gian áp dụng đến hết ngày 30/6/2024 Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi...

Đọc tiếp

Địa chỉ cầm đồ Bà Rịa sang trọng và chuyên nghiệp chuyên cầm vàng, kim cương

Khi cần tìm địa chỉ cầm đồ Bà Rịa, có rất nhiều lựa chọn khác nhau để bạn cân nhắc. Nhưng để tìm một địa chỉ có sự chuyên nghiệp và minh bạch 100% thì không hề dễ dàng. Một trong những lý do khiến việc tìm nơi cầm đồ đáng tin cậy trở nên...

Đọc tiếp

Khai trương cửa hàng cầm đồ Người Bạn Vàng Nguyễn Gia Trí Bình Thạnh

Bình Thạnh hiện nay là khu vực sầm uất với nhiều dịch vụ từ bình dân đến sang trọng. Sẽ là một thiếu sót nếu bạn chưa biết gần đây vừa khai trương chi nhánh cầm đồ Bình Thạnh trong chuỗi cầm đồ Người Bạn Vàng. Trong bối cảnh cả nước đang dốc hết sức...

Đọc tiếp

Chia sẻ bí quyết giúp bạn có thể cầm điện thoại giá cao

Để cầm điện thoại giá cao bạn cần có kinh nghiệm hay bí quyết như thế nào? Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn bí quyết đó và những thông tin hữu ích khác, bạn không nên bỏ qua đâu nhé. Quý anh chị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ hotline: 08...

Đọc tiếp

Thêm một địa chỉ cầm đồ quận 12 uy tín, chuyên nghiệp

Cầm đồ quận 12 có rất nhiều địa chỉ để bạn lựa chọn, nhưng để tìm nơi thật sự uy tín và minh bạch lại không hề dễ dàng. Dù bạn thu nhập cao hay thấp, gặp phải vấn đề tài chính là chuyện không thể tránh khỏi, nhất là trong thời kỳ Covid diễn...

Đọc tiếp

Cầm đồ Vũng Tàu ngay tại cửa hàng trang sức sang trọng bậc nhất

Dịch vụ cầm đồ Vũng Tàu hiện nay đã có thêm một địa chỉ uy tín và đáng tin cậy với không gian sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp. Khai trương đồng thời với cửa hàng trang sức PNJ Next Vũng Tàu, dịch vụ cầm đồ Người Bạn Vàng bổ sung thêm cho quý khách...

Đọc tiếp

Tất cả cửa hàng Người Bạn Vàng tại TP HCM hoạt động lại bình thường

Tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM hiện đang có những thay đổi khả quan. Để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng, hệ thống cửa hàng Người Bạn Vàng sẽ thay đổi giờ làm việc lại như cũ. Cụ thể, tất cả các cửa hàng sẽ làm việc từ 8h30 – 20h mỗi...

Đọc tiếp

Công ty CP Người Bạn Vàng thông báo nghỉ Tết Dương Lịch

Để quý khách hàng chủ động trong việc sử dụng dịch vụ và sắp xếp kế hoạch, Công ty CP Người Bạn Vàng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020. Năm 2020 là đánh dấu quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của tập thể công ty Người Bạn Vàng....

Đọc tiếp

Nhanh tay đăng ký ngay để nhận lì xì 100K may mắn

BẠN CẦN MAY MẮN – CHÚNG TÔI CÓ LÌ XÌ 100.000đ Nhân dịp khai xuân Kỷ Hợi, Người Bạn Vàng dành tặng cho bạn nhiều may mắn và lộc đầu năm. Để khởi đầu một năm đầy ắp niềm vui và thuận buồm xuôi gió. Hãy nhanh tay đăng ký để nhận về phần lì...

Đọc tiếp