Cầm túi hiệu
Cầm túi hiệu

XÁC NHẬN THÔNG TIN NHẬN QUÀ


Nội dung

Cảm ơn Quý khách đã giao dịch với Người Bạn Vàng, Quý khách vui lòng xác nhận “Đồng ý nhận quà” trước ngày 20/05/2024 để Người Bạn Vàng tiến hành thủ tục trao quà tại cửa hàng;

Quý khách xác nhận “Không nhận quà” hoặc xác nhận sau ngày 20/05/2024 sẽ không có hiệu lực;

Địa điểm trao giải

Người Bạn Vàng tiến hành trao thưởng trực tiếp tại cửa hàng TO* (Cửa hàng PNJ có quầy của Người Bạn Vàng) – Cửa hàng quý khách có phát sinh hợp đồng đủ điều kiện nhận giải hoặc cửa hàng NBV lân cận đối với các hợp đồng cầm tại SO (Cửa hàng PNJ không có quầy của Người Bạn Vàng).

(*) Xem cửa hàng TO tại: https://nguoibanvang.vn/pages/cua-hang/

Thời gian trao thưởng

Sau khi tổng hợp danh sách, Người Bạn Vàng sẽ gửi quà tặng về cửa hàng và Giao dịch viên (GDV) của cửa hàng sẽ liên hệ trực tiếp đến Quý khách bằng điện thoại về thời gian cụ thể (Không quá 30 ngày kể từ ngày xác nhận).