CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO CHẤM DỨT ĐĂNG TẢI THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH “THU THÂP HÀNG HIỆU NGAY NHẬN KIM CƯƠNG LIỀN TAY”

Chương trình khuyến mại mang tính may rủi “THU THÂP HÀNG HIỆU NGAY NHẬN KIM CƯƠNG LIỀN TAY” từ ngày 20/7/2023 đến ngày 31/8/2023, Người Bạn Vàng đã chấm dứt đăng tải mọi thông tin liên quan đến chương trình và ngưng hiển thị giao diện trên  https://hanghieu.nguoibanvang.vn/

– Người Bạn Vàng trân trọng thông báo –