Điều khoản thi hành

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CẦM ĐỒ TẠI NGƯỜI BẠN VÀNG

Chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng muốn cung cấp một số thông tin cần lưu tới Khách Hàng khi thực hiện giao dịch với chúng tôi.

1. Quy trình cầm đồ

Quy trình cầm đồ tại Cầm đồ và Thu mua Người Bàn Vàng đã được chuẩn hóa. Đảm bảo tiết kiệm thời gian quý báu của quý khách hàng. Xem quy trình cầm đồ tại đây.

2. Quy trình chuộc đồ

 • Khách hàng chuộc đồ phải là người thực hiện giao dịch cầm đồ với Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng. Trong trường hợp bất khả kháng, KH không thể đến chuộc đồ và nhờ người ủy quyền đến chuộc thay thì Người được ủy quyền phải có Văn bản ủy quyền được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • KH phải xuất trình Giấy tờ tùy thân và Hợp đồng cầm cố (hoặc Phụ lục hợp đồng cầm cố) và phải đóng đầy đủ tiền gốc và lãi + phí theo quy định của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng.
 • Trong trường hợp KH không thể đến cửa hàng thực hiện giao dịch chuộc đồ, KH vẫn có thể chốt lãi và phí thông qua sự hướng dẫn của Nhân viên giao dịch.

3. Lãi và phí cầm đồ

 • Lãi và phí cầm đồ được quy định theo bảng lãi và phí từng thời điểm.
 • Tiền lãi và phí cấm đồ phải được thanh toán trước khi thực hiện giao dịch chuộc, gia hạn.
 • Trường hợp KH đóng lãi và phí trễ hạn so với thời hạn cầm, ngoài tiền lãi và phí tính theo kỳ, KH phải chịu thêm tiền lãi và phí theo khung lãi suất và phí của số ngày trả chậm.

Xem chi tiết tại: https://nguoibanvang.vn/pages/khung-lai-va-phi.

4. Phí bán tài sản và các khoản phải thu khi bán tài sản quá hạn để thu hồi nợ theo thỏa thuận của hợp đồng cầm cố bao gồm:

– Phí bán tài sản cầm cố: 2% số tiền cầm lớn nhất và tối thiểu là 200.000 đồng.

– Các khoản phải thu khác: chi phí phát sinh nếu có mà Người Bạn Vàng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thay cho Khách hàng.

5. Nghĩa vụ của các bên khi sử dụng dịch vụ cầm đồ tại chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng

5.1. Chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng có các nghĩa vụ sau

 • (a) Giải ngân khoản vay cho KH theo đúng quy định;
 • (b) Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên) thì bên Nhà cung cấp có trách nhiệm bảo quản TSCC của bên Bên Khách hàng. Trong trường hợp mất mát thì Bên nhà cung cấp có nghĩa vụ bồi thường cho Bên khách hàng theo sự thỏa thuận giữa hai bên nhưng không quá 130% Số Tiền Cầm hoặc không quá 100% giá trị hoá đơn đối với TSCC có hoá đơn hợp lệ cung cấp kèm theo tại thời điểm cầm đồ.
 • (c) Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay.
 • (d) Hoàn trả lại Tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho KH sau khi KH đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 • (e) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng cầm cố (hoặc Phụ lục hợp đồng cầm cố) và pháp luật có liên quan.

5.2. Khách Hàng có các nghĩa vụ sau

Khi lấy lại TSCC, KH phải thanh toán đầy đủ các khoản chi phí. Hợp đồng cầm cố (hoặc Phụ lục hợp đồng cầm cố) và là căn cứ để KH lấy lại TSCC, KH có trách nhiệm bảo quản. Khi mất Hợp đồng cầm cố (hoặc Phụ lục hợp đồng cầm cố), KH cần đến báo ngay cho Cửa hàng cầm. KH cần mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm lại Hợp đồng cầm cố (hoặc Phụ lục hợp đồng cầm cố).

Để đảm bảo tính nguyên vẹn, an toàn Tài sản cầm cố của Khách hàng, Khách hàng sẽ đồng ý theo điều khoản hợp đồng cầm cố: cho Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng tháo niêm phong bảo quản tài sản cầm cố để phục vụ việc kiểm tra theo Quy định nội bộ của Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng.

Công ty công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: Giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ trao đổi gặp trực tiếp để giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Khách hàng cam kết tài sản cầm cố tại chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng là sở hữu hợp pháp, không có bất kỳ tranh chấp nào khác liên quan đến vấn đề quyền sở hữu tài sản.

Khách hàng cam kết là người có quyền quyết định cao nhất đối với Tài sản cầm cố. Tài sản có nguồn gốc rõ ràng, không phải là tài sản gian lận hay do vi phạm pháp luật mà có.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì sẽ nhờ đến Cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp.

Danh mục từ viết tắt

 • TSCC: Tài sản cầm cố
 • KH: Khách hàng
 • BNCC: Bên nhận cầm cố
Công ty cổ phần Người Bạn Vàng – Hân hạnh được phục vụ!